Thứ ba, 31/03/2020 - 14:19|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
 • Ngô Phước Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01279447944
  • Email:
   nphau@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên môn  Đại học sư phạm Toán
   Trình độ lý luận chính trị  Trung cấp
 • Phạm Phú Nhuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919429532
  • Email:
   ppnhuan@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Trình độ chuyên môn   Cử nhân Tiểu học, Cử nhân QLGD
   Trình độ lý luận chính trị   Cao cấp