Thursday, 09/07/2020 - 20:47|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Ngô Phước Hậu
Trưởng phòng Ngô Phước Hậu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0819447944
Email nphau@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ
Trình độ chuyên môn  Đại học sư phạm Toán
Trình độ lý luận chính trị  Cao cấp