Thursday, 18/07/2019 - 22:08|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Ngô Phước Hậu
Phó Trưởng phòng Ngô Phước Hậu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1975
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 01279447944
Email nphau@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ
Trình độ chuyên môn  Đại học sư phạm Toán
Trình độ lý luận chính trị  Trung cấp