Monday, 06/04/2020 - 18:00|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
 • Nguyễn Thành Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng hợp, Thi đua khen thưởng
  • Điện thoại:
   0938299759
  • Email:
   ntdanh@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: THSP

 • Trương Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0979990568
  • Email:
   tttduong@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

 • Phạm Ngọc Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0915632518
  • Email:
   pnkieu@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Tài chính