Monday, 27/01/2020 - 07:18|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Danh
Tổng hợp, Thi đua khen thưởng Nguyễn Thành Danh
Ngày tháng năm sinh 03/12/1963
Giới tính
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0938299759
Email ntdanh@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Trình độ chuyên môn: THSP