Monday, 27/01/2020 - 07:35|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Trương Thị Thùy Dương
Văn thư - Thủ quỹ Trương Thị Thùy Dương
Ngày tháng năm sinh 24/04/1972
Giới tính
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0979990568
Email tttduong@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non