• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.

Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức các hoạt động đầu năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
28/07/2016
Ngày hiệu lực:
28/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực