• :
 • :
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
 • Ngô Phước Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0819447944
  • Email:
   nphau@laivung.edu.vn
 • Lê Thị Huỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988964042
  • Email:
   lthmai@laivung.edu.vn
 • Phan Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917499223
  • Email:
   pvnguyen@laivung.edu.vn