Sunday, 24/10/2021 - 13:58|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Huỳnh Mai
Họ và tên Lê Thị Huỳnh Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó trưởng phòng
Trình độ Đại học sư phạm
Điện thoại 0988964042
Email lthmai@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục Mầm non, Giáo dục thường xuyên