Chủ nhật, 24/10/2021 - 14:23|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Ngô Phước Hậu
Họ và tên Ngô Phước Hậu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0819447944
Email nphau@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách