Sunday, 25/07/2021 - 18:39|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Phạm Phú Nhuận
Họ và tên Phạm Phú Nhuận
Ngày tháng năm sinh 01/01/1973
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0829802244
Email ppnhuan@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ
Trình độ chuyên môn   Cử nhân Tiểu học, Cử nhân QLGD
Trình độ lý luận chính trị   Cao cấp