Thursday, 24/06/2021 - 04:37|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Trần Thái Học
Họ và tên Trần Thái Học
Giới tính Nam
Chức vụ Công chức
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0939373895
Email tthoc@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Tổ chức cán bộ