Sunday, 25/07/2021 - 18:37|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
 • Trần Thái Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0939373895
  • Email:
   tthoc@laivung.edu.vn
 • Phạm Ngọc Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0915632518
  • Email:
   pnkieu@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Tài chính

 • Trương Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0979990568
  • Email:
   tttduong@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

 • Phan Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0917499223
  • Email:
   pvnguyen@laivung.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: THSP