Thursday, 24/06/2021 - 04:04|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Phan Văn Nguyên
Họ và tên Phan Văn Nguyên
Ngày tháng năm sinh 11/11/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Công chức
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0917499223
Email pvnguyen@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Thi đua khen thưởng
Giới thiệu sơ bộ

Trình độ chuyên môn: THSP