Chủ nhật, 24/10/2021 - 13:18|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Phan Văn Nguyên
Họ và tên Phan Văn Nguyên
Ngày tháng năm sinh 11/11/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0917499223
Email pvnguyen@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn Tiểu học và Trung học cơ sở