Thursday, 24/06/2021 - 04:52|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Kiều
Họ và tên Phạm Ngọc Kiều
Ngày tháng năm sinh 01/01/1968
Giới tính Nam
Chức vụ Công chức
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0915632518
Email pnkieu@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Kế toán
Giới thiệu sơ bộ

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Tài chính