Thứ năm, 24/06/2021 - 03:22|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung đang trong thời gian cập nhật dữ liệu.
Thông tin chi tiết:
Trương Thị Thùy Dương
Họ và tên Trương Thị Thùy Dương
Ngày tháng năm sinh 24/04/1972
Giới tính Nam
Chức vụ Công chức
Địa chỉ Đồng Tháp
Điện thoại 0979990568
Email tttduong@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Văn thư - Thủ quỹ
Giới thiệu sơ bộ

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non